fizzikaaa

Dobrodošli na moj blog

09.05.2010.

Laboratoriske vjezbe

- evo da i ja kazem nekoliko rijeci o laboratoriskim vjezbama koje radimo iz fizike...! Prijasnji casovi iz fizike su bili koliko-toliko zanimljivi, medjutim nekoliko zadnjih casova sam otkrila da fizika moze biti dosta zanimljivija...Prijasnji casovi su se svodili samo na knjigu, svesku i profesorovo objasnjavanje nepoznatih pojmova....nekad je znalo biti i zanimljivo a nekad i dosadno...zadnjih 15 dana, casovi fizike su bili jako interesantni...sve ono sto smo naucili proteklih godina, to sada dokazujemo experimentalno ( pomocu lab. vjezbi )...u sustini vjezbe nisu toliko teske a ni zahtjevene, ali ako dodje do nekog problema tu je prof. da nam pomogne...vjezbe su mi pomogle da se prisjetim nekih lekcija koje sam davno ucila ali sam naucila i neke nove stvari koje sam bolje shvatila radeci experimente nego da sam ucila iz knjige.... Nadam se da ce ovakvih casova biti sto vise...jer mislim da je ovo najbolji i najinteresantniji nacin za shvatanje novih lekcija...!!!!

01.04.2010.

Toplotno zračenje

Toplotno zračenje predstavlja prenošenje toplote s jednog tjela na drugo bez učestvovanja materije. Sunce emituje svoje toplotne zrake, a da se pri tom ne zagreiva prazan kosmički prostor. Dok pri provođenju toplote i u konvekciji učestvuje materija i toplotna energija teče u obliku molekularnog kretanja od mjesta više ka mestu niže temperature, pri zračenju se događa odavanje energije u obliku elektromagnetnih oscilacija.

Pod istim okolnostima najjače zrači crno tjelo. Isto tako rapave površine više zrače nego uglačane.

Isto onako kao što neka tjela mogu u većem ili manjem stepenu da propuštaju svetlost, slično se susreće i kod toplotnih zraka. Tjela koja mogu da propuštaju toplotu zovu se dijatermana tjela, a nasuprot njima su atermana tjela. Na primer, vazduh spada u dijatermana tjela, dok staklo u atermana.

Tjelo koje na svakoj temperaturi potpuno apsorbujezračenje svih talasnih dužina naziva se IDEALNO CRNO TJELO.

Kirchhoffovi zakoni o struji i naponu

Kirchhoffovi zakoni sadržani su u dvije matematičke jednakosti koje razmatraju očuvanje električnog naboja i energije u električnim krugovima, a prvi ih je formulirao Gustav Kirchhoff 1845. godine.

Kirchhoffovi zakoni temeljni su zakoni električnih krugova i mreža na temelju kojih se izvode izračuni istosmjernih i izmjeničnih električnih mreža i krugova u svim područjima elektrotehnike.

Kirchhoffov zakon o električnoj struji

i1 + i4 = i2 + i3

Kirchhoffov zakon električnih struja ili I Kirchhoffov zakon na temelju principa konzervacije električnog naboja uvjetuje:

U svakom čvoru električne mreže zbroj električnih struja koje ulaze u čvor jednak je zbroju struja koje izlaze iz čvora, odn.:
  \sum_{k=1}^n I_k=0 ,

gdje je n ukupan broj svih grana gdje struje ulaze ili izlaze iz čvora.

Prvi Kirchhoffov zakon vrijedi i za izmjenične električne struje i mreže:

\sum_{k=1}^n \tilde{I}_k = 0

Kirchhoffov zakon o električnom naponu

v1 + v2 + v3 + v4 = 0

Kirchhoffov zakon električnih napona ili II Kirchhoffov zakon ustanovljava:

Suma električnih napona unutar zatvorene petlje električne mreže jednaka je nuli, odn.:
\sum_{k=1}^n V_k = 0,

gdje je n ukupan broj svih električnih napona unutar petlje (naponskih izvora i padova napona na otporima).

Drugi Kirchhoffov zakon vrijedi i za izmjenične električne napone i mreže:

\sum_{k=1}^n \tilde{V}_k = 0
14.03.2010.

TERMODINAMIKA

- Termodinamika je dio fizike koji proučava toplinska stanja materije, definira makroskopska svojstva i utvrđuje matematičke relacije koje takva svojstva (termodinamičke koordinate) povezuju u stanju ravnoteže zatvorenih sustava. - Pretpostavlja se da je stanje svakog od sudionika procesa jednoznačno opisano setom pripadnih termodinamičkih koordinata, tj. da u domeni sudionika one imaju konstantnu vrijednost (homogeni fluidi). PRVI ZAKON TERMODINAMIKE - Prvi zakon termodinamike možemo shvatiti kao jednu formulaciju zakona održanja (očuvanja) energije, prema kojemu je toplina tek jedan oblik energije, te i za toplinu vrijedi zakon očuvanja energije. - Ako neki sustav vrši rad i dovedena mu je toplina (vrste energije), zakon očuvanja energije i dalje vrijedi. - Stoga je ta energija sadržana u sustavu u konačnom stanju, u obliku koji nazivamo unutarnja energija U. - Ovaj zakon simbolički se može zapisati kao: ΔU = ΔQ − ΔW.

14.03.2010.

TEMPERATURA

- Temperatura je fizikalna veličina kojom se izražava toplinsko stanje neke tvari i jedna je od osnovnih veličina u termodinamici. - Ona ovisi o tome koliko unutarnje energije sadrži neko tijelo određene mase i pritiska. - Temperatura ne može prelaziti s tijela na tijelo, nego prelazi toplina, a temperature se izjednačavaju. - Pojam temperature može se definirati na više načina. - Osjećamo kada je neko tijelo toplije ili hladnije od našeg tijela, a uočavamo i fizikalne promjene obima, pritiska i agregatnog stanja koje pri tome nastaju. - Na temelju toga definirane su iskustvene temperaturne ljestvice kao što su Celzijeva i Fahrenheitova koje se i danas koriste u većini primjena. - Za njih je svojstveno postojanje negativnih vrijednosti temperatura, jer je ishodište ljestvice utvrđeno proizvoljno. - U fizici, a posebno termodinamici, temperatura se definira tako da je ishodište temperaturne ljestvice utvrđeno na temelju fizikalnih načela (apsolutna nula). - Tako definirana temperatura se formalno naziva apsolutna temperatura ili termodinamička temperatura. - U okviru kinetičke teorija plinova apsolutna se temperatura definira pri razmatranju monoatomnog idealnog plina. - U takvom plinu, koji se nalazi u termodinamičkoj ravnoteži, srednja kinetička energija Ek čestica u sustavu centra mase ne ovisi o vrsti plina i iznosi: Ek = 3/2kBT gdje je kB Boltzmannova konstanta, a T je apsolutna temperatura. - Ovaj izraz odnosi se sustav sa tri prostorne dimenzije (tri stupnja slobode), pa je srednja kinetička energija za svaki pojedini smjer: Ek = 1/2kBT - Dakle, ovako definirana temperatura je mjera za srednju energiju mnoštva čestica koje se nalaze u termodinamičkoj ravnoteži i ne može poprimiti negativne vrijednosti.

11.02.2010.

POSLJEDICE ODBIJANJA ZVUKA

-POJAČANJE ZVUKA: Ova pojava nastaje kad se odbijeni zvuk sretne sa onim koji polazi od zvucnog izvora. Ako vičemo ispred neke prepreke koja je na tako malom rastojanju da je vrijeme prelaska zvuka od izvora do prepreke i nazad zanemarljivo, onda će izvorni i odbijeni zvuk da se slože u rezultujući koji će biti pojačan. Zato govornika bolje čujemo zatvorenoj prostriji nego na otvorenom.
JEKA je pojava koja se uglavnom dešava u velikim prostorijama, kad vrijeme kretanja zvuka od izvora do prepreke i nazad ne mozemo zanemariti tj. kada se izvorni i odbijeni zvuk ne slijevaju u jedan, ne cujemo ih istovremeno, zato izgovorene rijeci uz odbijeni zvuk izgledaju produzene i nejasne
ODJEK nastaje kada odbijeni zvuk čujemo odvojeno od izvornog. Ova pojava nastaje kad je pregrada udaljena najmanje 17 m od izvora.
SLABLJENJE ZVUKA: Zvucni talsi ne odbijaju se samo od čvrste prepreke nego i kada naidju na sredinu sa drugacijim osobinama. Tada se djelomicno prelamaju, a dijelom odbijaju. Zvuk se bolje cuje nocu nego danju, jer su danju zracni slojevi razlicito zagrijani, imaju dakle, razlicite gustine i zvuk se djelimicno odbija i slabi. Nocu zrak ima ravnomjerniju temperaturu i zvuk se bez smetnji prostire.

DOPPLEROV EFEKAT
-Ako nam se izvor zvuka približava u naše uho dolazi više oscilacija u jednoj sekundi nego ako izvor mirujr i tin nam se čini višim.Slično se dešava ako se mi približavamo izvoru.Ako se izvor i slušalac udaljavaju, ton koji prima slušalac je niži.Ovu promjenu frekvencije, u oba slučaja, zo
vemo DOPPLEROV EFEKAT.

ZVUČNI ZID

-Tačka  u kojoj se nalazi akumulirana oscilatorna energija naziva se ZVUČNI ZID.

-A ko se izvor kreće brzinom većom od brzine zvuka  dolazi do probijanja zvučnog zida, što se manifestuje kao zvučna eksplozija , pojava poznata kod kretanja nadzvučnih aviona.
-Da bi avion probio zvučni zid, njegov pogonski motori moraju da rade sa povećanom snagom, jer se sa porastom brzine aviona rastao i otpor sredine.Nakon probijanja zvučnog zida otpor vsredine naglo opada.Avion će lakše probiti zvučni zid ako ima pogodan tzv. aerodinamični oblik.
-Kod kretanja nadzvučnom brzinom, talasi nisu više sadržani jedan u drugom, već obrazuju bočni talasni front formirajući UDARNI TALAS velike jačine.

05.02.2010.

ZVUK

Zvuk

nastaje pri sudaru dva ili više predmeta koji pritom emituju energetski talas, a on, opet, izaziva promjene pritiska vazduha koji te predmete okružuje. Te promjene pritiska primaju naše bubne opne, a mozak ih pretvara u zvuk. Zvučni talasi se prostiru u svim pravcima od mjesta nastanka, slično talasima koji nastaju kada se kamen baci u vodu.

Kada se zvuk snima pomoću mikrofona, uslijed promjena vazdušnog pritiska membrana mikrofona se pomjera na sličan način kao i naše bubne opne. Ovi sićušni pokreti se zatim pretvaraju u promjene električnog napona. Što je najbitnije, sve zvučne kartice proizvode zvuk na ovaj način, samo obrnutim redoslijedom. One stvaraju, to jest reprodukuju zvučne talase. Promjene napona se tada povećavaju, što izaziva vibriranje zvučnik. Ove vibracije dovode do promjena vazdušnog pritiska, koje se dalje pretvaraju u zvuk.


Zvuk

Sve pojave koje zapažamo čulom sluha spadaju u pojave zvuka.Preciznije zvuk  nastaje pri sudaru dva ili više predmeta koji pritom emituju energetski talas, a on, opet, izaziva promjene pritiska vazduha koji te predmete okružuje.

Tijelo koje proizvodi zvuk naziva se izvor zvuka.Nauka o zvuku naziva se akustika.Postoje dvije vrste zvučnih talasa:longitudinalni i transferzalni. Longitudinalni talas je talas koji se širi u istom pravcu u kojem se gibaju čestice pri titranju.Dok su transverzalni talasi, talasi koji mogu mogu titrati i okomito na pravac širenja talasa. U plinovima i tečnostima talasi zvuka su isključivo longitudinalni,a u čvrstim tijelima su transverzalni. Zvuk se ne može širiti kroz vakuum.

Zvučni talasi

Zvučni talasi se kroz različite sredine se kreću različitim brzinama.U zraku taj se talas kreće brzinom od približno 300m/s, u vodi se kreće približnom brzinom od 1500 m/s, a u željeznoj žici oko 5000 m/s. Što je materijal gušći, to se zvuk kroz njega prenosi duže i brže. Zvuk je određen, kao i ostali valovi, dvjema fizikalnim veličinama, frekvencijom italasnom dužinom. Broj oscilacija koje materijal čini u jednoj sekundi se naziva frekvencija, oznaka je f, a mjerna jedinica Hz (Herc).

Prema frekvenciji zvučne talase dijelimo na:

  • infrazvuk - ispod 16Hz
  • od 16Hz do 20kHz - ljudske granice osjećaja zvuka
  • ultrazvuk - iznad 20kHz

U osnovi zvučne talase možemo podijeliti na dvije skupine: šumove i tonove. Šum je zvuk koji nastaje nepravilnim titranjem zvučnog izvora pri čemu se frekvencija stalno mijenja, dok ton nastaje pravilnim titranjem zvučnog izvora i frekvencija je stalna.

Zvuci koji se proizvode pravilnim titranjem tijela,pri čemu se frekvencija ne mijenja,nazivaju se tonovi.Veoma čiste tonove proizvodi zvučna viljuška.To je savijena čelična šioka,mesinga i sl. U obliku slova U.Obično se radi pojačanja zvuka rezonancijom,pričvršćuje na drvenu kutiju.Pri oscilovanju ne mjenja se period treperenja krakova viljuške.

Brzina širenja zvuka zavisi od vrste sredine (tvari).Ako znamo kolika je daljina od izvora zvuka (d) i vrijeme (t) koje prođe dok zvučni talasi dospiju do određenog mjesta,onda je brzina prostiranja zvuka (v)  v=d/t

Talasna dužina zvuka određena je količnikom brzine i frekvencije zvuka:  λ=v/t

Koliko je puta viša frekvencija,toliko puta mu je manja talasna dužina u određenoj sredini.

Odbijanje zvučnih talasa

Eho (odjek) nastaje odbijanjem zvučnih talasa kad je prepreka dovoljno udaljena od zvučnog izvora, te se odbijeni zvuk čuje odvojeno od izvornog zvuka.Pravac u kojem se prostiru odbijeni talasi zavisi od nagiba prepreke u odnosu na upadne talase.Mjerenjem uglova α i β utvrdit ćemo zakon odbijanja ili reflekcije zvuka. Pravci upadnih i odbijenih zvučnih talasa zatvaraju jednake uglove sa normalnom na odbojnoj površini. Kraće rečeno,upadni ugao zvučnog talasa jednak je odbojnom uglu,tj. α= β.

-Zvučna rezonancija

Zvučna rezonancija nastupa kada tijelo (rezonator) može da proizvodi zvuk jednake frekvencije kao i izvor zvuka (oscilator).

10.12.2009.

MEHANIČKI TALASI

Talas je prenošenje energije duž ose osciliranja, tako što tačke na toj osi počinju da osciluju i izlaze iz svog ravnotežnog položaja (prenoseći susjednim tačkama, na toj osi, energiju da započnu oscilovanje).

 

Opis talasa

- Talasi mogu biti opisani korišćenjem nekoliko svojih osobina:

   učestalost, talasna dužina, amplituda i perioda.

- Amplituda talasa je mera veličine najvećeg pomjeraja u sredini tokom jednog ciklusa talasa, a mjeri se jedinicama koje su zavisne od vrste talasa.

- Na primjer, talas na žici ima amplitudu izraženu dužinom (metar), zvučni talas ima pritisak (paskal) a elektromagnetni talas ima amplitudu električnog polja (volt/metar).

- Amplituda može biti nepromenljiva (i tada se zove konstantan talas) ili se može menjati u vremenu i prostoru.

- Oblik koji imaju promjene amplitude čini omotnicu ili envelopu talasa.

 

- Vrh je najviša tačka talasa dok je dolja najniža tačka.

- Talasna dužina (λ) je rastojanje između dva uzastopna vrha.

- Za elektromagnetno zračenje to se obično mjeri nanometrima.

 

- Perioda (T) je vreme za jedan potpuni ciklus oscilacije talasa.

- Učestalost ili frekvencija (f) predstavlja broj perioda u jedinici vremena

(na primer jedna sekunda) i mjeri se hercima.

 

- Tipovi mehaničkih talasa

- Transverzalni - čestice sredstva osciluju okomito na smjer širenja talasa

(npr. talas na užetu)

 - Longitudinalni - čestice osciluju u smjeru širenja talasa (npr. zvučni talasi)

 

- Sredina čijim posredstvom se prenosi talas može imati neke od sledećih osobina:

- homogena sredina ako su osobine sredine u svim tačkama jednake,

-izotropna sredina ako su fizičke osobine iste nezavisno od pravca kretanja.

 

 

- Brojne su pojave vezane za talasno kretanje:

- Refleksija (odbijanje) promena smera prostiranja, usled nailaska na refleksionu površinu (naglu promenu sredine);

- Refrakcija (prelamanje) – promena pravca prostiranja talasa (lomljenje), usled nailaska na novu sredinu;

- Difrakcija (rasijanje) – kružno širenje talasa iza prepreke na putu prostiranja talasa kroz sredinu;

- Interferencija (uzajamni uticaj) slaganje talasa koji se nađu u istoj tački u istom trenutku;

- Disperzija (raspršivanje) razlaganje talasa po učestanostima, talasnim dužinama ili energijama

 

- Funkcija koja izražava elongaciju kod talasnih kretanja je talasna funkcija.

- Slaganje elongacija, tj. slaganje talasa jos se zove superpozicija.

- Proces slaganja talasa zove se INTERFERENCIJA.

 

HUYGENSOV PRINCIP glasi:

-  sve tačke jedne sredine, koje pogodi neki talas, postaju izvori novih elementarbih talasa; oni se prostiru na sve strane ali interferencijom postaje rezultujući talas istovjetan sa talasom koji dolazi iz prvobitnog izvora i koji je izazvao formiranje novog talasa.

10.12.2009.

OSCILACIJE

- Uslovi oscilovanja bez smetnji su idealni, a odgovarajuće oscilacije bi bileSLOBODNE OSCILACIJE.
- Razni otpori i trenja dovode do smanjivanja amplitude oscilovanja pa se takve oscilacije.
- Kinetička i potencijalna energija se pri oscilovanju smanjuje pod uticajemn tih smetnji da bi se sačuvala energija oscilovanja, a time održala amplituda nepromjenljivom, potrebno je dovoditi energiju s polja.

- Ako na tijelo djeluje vanjska sila koja ga pobuđuje na oscilovanje ili ako  jedan oscilator osciluje pod uticajem drugog oscilatora, odgovarajuće oscilacije će biti PRINUDNE OSCILACIJE.

- Ako između dvaju oscilatora postoji mehanička veza, njihove oscilacije će biti SPREGNUTE OSCILCIJE.

- U slučaju prinudnih i spregnutih oscilacija pojavljuje se REZONANCIJA.
 
pod rezonancijom, obično mislimo na oscilovanje rezonatora pod uticajem pobuđivača kada e amplituda oscilovanja rezonatora maksimalna. To će biti kada je frekvencija pobuđivača približno jednaka ili upravo jednaka sopstvenoj frekvenciji rezonatora.

10.12.2009.

KLATNO

 - Klatnom nazivamo svako tijelo koje se nalazi u stabilnoj ravnoteži i koje se može klatiti oko osovine izvan svoga težišta.


MATEMATIČKO KLATNO

- -  Matematičko klatno je tijelo značajne mase i zanemarljivih dimenzija obješeno o lak neistegljiv konac, koje osciluje u vertikalnoj ravni pod dejstvom gravitacije.
-  Gravitaciona sila može da se razloži u dvije komponente, od kojih jedna samo zateže konac , a druga, aktivna,  ubrzava tijelo.
- Aktivna komponenta ubrzava tijelo ka ravnotežnom položaju i predstavlja povratnu silu.
- Oscilovanje matematičkog klatna može se smatrati harmonijskim samo u slučaju malih amplituda (ugao otklona ne smije biti veći od pet stepeni).
- Tada se udaljenje od ravnotežnog položaja i povratna sila skoro sasvim poklapaju po pravcu, suprotnog su smjera i povratna sila je srazmjerna udaljenju

 

Ako klatno mase m i dužine l izvedemo iz ravnotežnog položaja u amplitudni položaj, npr. položaj B, tijelu ce se predati potemcijalna energija EpB = mgh (h= AG) i to je ukupna mehanička energija klatna u tom položaju. Ako se klatno pusti, ono će se kretati ka ravnotežnom položaju i pri tom ubrzanom kretanju povećava se kinetička energija, a smanjuje potencijalna energija. U položaju ravnoteže potencijalna energija jednaka je nuli, a kinetička iznosi:

                         EkA= mv²/2

Posto je  = 2gh dobijamo:

                        EkA =mgh.

Dakle:


                                           EkA = EpB = mgh.

 - Pri oscilovanju matematičkog klatna važi zakon o održanju energije uz pretpostavku da su otpori i trenja zanemarivi.
-  Kada bi se otklonile sve smetnje i izbjegli gubicu, mehanička energija klatna bi bila konstantna, a klatno bi trajno oscilovalo istih karakteristika, s istim periodom i amplitudom oscilovanja.
- To bi bile neamortizovane oscilacije.

- U praksi postoje trenja i otpori sto dovodi do smanjenja mehaničke energije i smanjenja amplitude oscilovanja.
- To su amortizovane oscilacije.

Ako se klatno izvede iz ravnotežnog položaja sila teža mg koja djeluje na datu masu se razlaže na dvije komponente, komponentu N u pravcu klatna i komponentu F u pravcu tangente na putanju.
- Ta komponenta F je sila koja pokreće klatno,odnosno teži da ga vrati  u ravnotežni položaj. Vidimo da je:

                                       F/mg = x/l,       odnosno  
            
                                     
F= mgx/l  ili
 

                       F= kx
- zakon harmonijskog oscilovanjaOscilovanje, cije se osnovne velicine koje ga opisuju, (elongacija, brzina i ubrzanje), mogu izraziti kao sinusne ili kosinusne (dakle harmonijske) funkcije vremena, zove se harmonijsko oscilovanje.

Ako u izrazu za period harmonijskog oscilovanja

 

 

 

 

 FIZIČKO KLATNO


- Čvrsto tijelo koje se iz stabilne ravnoteže može klatiti oko jedne horizontalne osovine zove se fizičko klatno.
05.12.2009.

MEHANIČKI OSCILACIJE

- Osciliranje (lat. oscillare:titrati,njihati),gibanje kod kojeg fizikalni sistem iznova prolazi kroz niz stanja.
- Kada fizikalni sistem prođe kroz čitav skup tih stanja,onda je izvršio jednu oscilaciju.
-
Periodično osciliranje karakteriše trajnost i identičnost karakteristika oscilacija.U realnim uvjetima fizikalni sistem prepušten sam sebi zbog otpora(trenja) oscilira aperiodički,to jest nastaje gušenje oscilacija.
- Ako prije prestanka osciliranja sistem nekoliko puta prođe kroz položaj ravnoteže,gušenje je potkritično,ako uspije doći samo do položaja ravnoteže,gušenje je kritično,a ako oscilacije prestanu prije dolaska u položaj ravnoteže,gušenje je natkritično.

http://www.veljkomilkovic.com/Images/Oscilacije_clip_image007.jpg


- Oscilator (lat. oscillare:titrati,njihati),svaki fizikalni sistem koji oscilira,odnosno unutar kojeg se dešava osciliranje,tj.kod kojeg jedna ili više fizikalnih veličina mijenja iznos prolazeći iznova kroz niz stanja.
- Kod mehaničkih oscilatora (npr.njihala) energija prelazi iz kinetičke u potencijalnu i obrnuto; kod električnih oscilatora magnetska u električnu i obrnuto.
- Atomi i molekule,na temperaturama iznad apsolutne nule, također su oscilatori.
- Da bi se teorija zračenja čvrstog tijela slagala s eksperimentalnim rezultatima,njemački fizičar M. Planck napustio je 1900. godine  ideju kontinuiranog zračenja i umjesto toga pretpostavio da oscilator prima i daje energiju u diskretnim iznosima,koje je nazvao kvanti energije.
-
Energija koju nosi kvant nije ista za sve oscilatore,već je proporcionalna s frekvencijom emitiranog zračenja:

                                    E=hv,

gdje je:  E energija, h Planckova konstanta(h=6,63*10-34Js), v-frekvencija.


HARMONIJSKE OSCILACIJE

- Pojave kao što su obilazak Zemlje oko Sunca, noć i dan, kretanje klatna časovnika, plima i oseka mogu se nazvati zajedničkim imenom - periodične pojave. Vreme nakon kog se pojava ponavlja zove se period. 

- Jedno od najprostijih periodičnih kretanja je harmonijsko oscilovanje.

- Mi ćemo  pojavu harmonijskog oscilatornog kretanja razmatrati na primeru oscilovanja tela okačenog o oprugu.

- Kada je opruga deformisana (istegnuta ili sabijena) na  telo deluje


povratna sila, koja je usmerena prema ravnotežnom položaju (označen


horizontalnom linijom). 

 

- Oscilacije su harmonijske ako je povratna sila, srazmerna udaljenju tela od ravnotežnog položaja:

- Konstanta k je koeficijent proporcionalnosti, F je povratna sila a x udaljenje od ravnotežnog položaja (elongacija).

- Znak minus potiče od suprotnog usmerenja povratne sile i elongacije.

 

- U toku oscilovanja telo ima brzinu jednaku nuli u krajnjim položajima-kada je opruga maksimalno istegnuta ili maksimalno sabijena.

- Tada je sva energija sistema skoncentrisana u opruzi, a kinetička energija tela jednaka nuli.

 

- Prelaženje potencijalne energije opruge u kinetičku energiju tela, i obrnuto, odvijalo bi se beskonačno dugo, da nema gubitaka energije.

- Oscilovanje kod kojeg nema gubitaka energije zove se neprigušeno.

- Realna oscilovanja su prigušena. 

 

- Broj oscilacija u jedinici vremena sa zove frekvencija - n, a vreme trajanja jedne oscilacije zove se period - T. Frekvencija i period povezani su na sledeći način:


- Za harmonijsko oscilovanje, nezavisno od vrste oscilatora važi i sledeća jednačina:

 

gde je m - masa tela koje osciluje.

 
Noviji postovi | Stariji postovi

<< 06/2010 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI

Brojač posjeta
90709

Powered by Blogger.ba